Health7 Day   เฮลท์เซเว่นเดย

       โยคะเด็กเล็ก และ โยคะเด็กวัยรุ่น  ช่วยยืดความสูง  ปรับหลังห่อ ไหล่ห่อ  กระดูกหลังเอียง ช่วยให้สุขภาพดีขึ้นไม่ต้องพึ่งยา